Energio aù  magnetismo
Energy, Magnetism,Therapeutic Touch in English
eo
ENERGYA-ILI-MAGNETISM
sp
Energie oder Magnetismus
hu
nl
pl
pt
it
Energies, magnétisme, toucher thérapeutiqeue en français

Bonvenon al vi, ĵus malferminta la Retan hejmopaĝon de André Piérard : www.magnetisme-energies.eu

AndrePierardMagnétiseurMi komencis mian profesian karieron kiel instruanto; 17 jarojn poste mi trapasis universitatan diplomon de psiko-pedagogo kaj forlasis la unuan profesion.

Antaù magnetismaj evidentaĵoj, mi provis kompreni. Vane. Post longa jaro da studado kaj propra esplorado mi decidis kredi la nekredeblon, tute ŝanĝi mian vivon kaj al ĉiu bezonanto disponigi tion, kion mi vole-nevole devas konsideri kiel naturan doton.

Dum mia spertado mi specialiĝis kiel hipnotizisto kaj atingis la titolon de "Advanced Hypnotherapist" (Altnivela Hipnoterapiisto) ĉe la fama National Guild of Hypnotists (Nacia Hipnotizista Gildo) en Merrimack, New-Hampshire ŝtato, Usono.

Mi ankaù trejniĝis en "Mind Control" (Mensa Regado) la mian, ne aliulan, tio ne eblas! en Instituto Silva, en Laredo, Texas, Usono.

Mi faras neniun diagnozon, neniun permanan manipuladon, donas neniun medikamenton. Miaj konsultantoj pro sana postulo devas atesti, ke ili antaùe vizitis sian mediciniston.

ENERGIOJ  AÙ  MAGNETISMO

Ĉiuj malsamgrade posedas magnetismajn povojn. Laù vortara difino, magnetismo estas la transdono, per mana almeto, de sia propra nerva impulso al alia persono. La persona magnetizisto devas akumuli grandan energian rezervon. Li povas elĉerpi ĝin. Li do uzas la energion transdonitan de sia cerbo; tia ne estas mia kazo.Mains1Magnetisme

Por mi la afero diferencas. Mi estas unu el la spiritaj magnetizistoj, kiuj havas la kapablon transformiĝi en kanalon, en kondukilon ĉerpantan fortojn ekzistantajn en la senfina universo, aù aganta dank'al "supera" permeso. Mi estas perulo, "mediumo" laù la origina senco de l'termino (latina vorto medius, signifanta perilon). Mi ricevas energion, kiu trafas min laù formo de tre densa materio, de fasko potenca kaj koncentrita sur la verton (al la pinealo aù al...?). Tiu energio miksiĝas al intensa lumo (al hipofizo aù al...?) kaj ambaù, kunigitajn, mi transdonas tra mana almeto (vibrado, ardo) kun bonvolemo kaj amemo al aliuloj. Limigas min nur mia rezista kapablo al fizika laco.

Tiuj fenomenoj ŝajnas absurdaj, ĉar ilin ne atingas nian komprenon : oni mezuras iliajn konsekvencojn sed ne komprenas la kaùzojn.

Tiu spirita magnetismo postulas koncentriĝon, meditadon kaj spiritecon. Magnetizisto transdonas energion ricevitan, laù la kredoj aù fidoj, el la senfina universo, el Dio, el iu dio aù el la "kolektiva nekonscio" priskribita de Jung. Eble el tiu energio devenas la "Big Bang", aù, laù Einstein, ĉu tiu lumo kaj tiu energio manipulitaj dum certa tempo kaj laù certa maniero povus transformi la materion. La matematika pritrakto de lia fama formulo e = mc2 donas m = e / c2. Alidire energio estas materio obligata per la kvadrato de la luma rapido; do, post transformo de la formulo, la materio estas energio dividata per la kvadrato de la luma rapido. Ne demandu kiel; respekto al tiu granda fizikisto kaj humileco antaù liaj esceptaj laboroj malpermesas eĉ embrion da klarigo. Ĉio, kion oni scias, estas, ke oni scias nenion. Oni povas nenion jesi, ĉar je nia nivelo,en nia kazo, nenio estas mezurebla.

Mains2MagnetismePersona noto: Mi bezonis plurajn monatojn por konvinkiĝi. Kiel klarigi tion, kion oni sentas, kiam oni scias, ke taùgaj klarigaj terminoj ne ekzistas, kaj ke ni tre racie edukiĝis? Mi akceptis mian naturan doton kiel neordinaran spiritan itineron. Mi ne prelegas, ne celas eduki disĉiplojn, vendas nenion, intencas regi neniun, estri nek korpon, nek animon, nek spiriton, ĉar kompreni kaj koni min mem, por helpi aliulojn jam estas ĉefa kaj tre okupiga tasko.

"Mi kredis la nekredeblon, kaj la nekredeblo ekzistas." Tiun lastan frazon mi eltiris el la libro, kies legado alportis al mi la plej grandan lumon pri mia situacio. Mi persone ne konas la aùtoron, kaj ĝi estas la unua el longa vico legita de mi. Hazardo ? Ĉu hazardo ekzistas ? Ĝin eldonas la Presejo de Valmy (Presses de Valmy); ĝia aùtoro estas Yvan Dionis; la titolo estas: Magnétisme spirituel, un guérisseur s'explique (Spirita magnetismo, resanigisto klarigas siajn farojn). S-ro Dionis, nun malaperinta, trovu en ĉi-linioj mian plenan dankemon pro liaj klarigoj, kiuj multe helpis min.

00 41 27 481 62 45  - contact@magnetisme-energies.ch -  027 481 62 45
André Piérard - Chemin des Voirambeys 15 Chalet “Les Cascades” 3974 Mollens (Svislando)

Energy, Magnetism,Therapeutic Touch in English
nl
Energie oder Magnetismus
ENERGYA-ILI-MAGNETISM
pl
hu
pt
it
sp
Energies, magnétisme, toucher thérapeutiqeue en français