Energie of magnetisme

Energies, magnétisme, toucher thérapeutiqeue en français

nla
hu
sp
ENERGYA-ILI-MAGNETISM

eo

Energie oder Magnetismus
Energy, Magnetism,Therapeutic Touch in English
pl
pt
it

Andre Pierard MagnetiseurAndré Piérard heet u welkom op zijn website www.magnetisme-energies.eu

Na een professionele loopbaan van 17 jaar als leraar haalde André Piérard een universitair diploma van psycho-pedagoog.

Geconfronteerd met magnetische verschijnselen, probeerde hij die tevergeefs te begrijpen. Na een lang jaar studie en persoonlijk onderzoek, besloot hij in het ongelooflijke te geloven, om zijn leven volledig te veranderen en om met iedereen zijn begaafdheid te delen.

Gaandeweg specialiseerde hij zich in hypnosetechnieken en verkreeg de graad van “Advanced Hypnotherapist” (deskundige in hypnotherapie) aan het bekende National Guild of Hypnotists in Merrimack (NH, USA). Hij is lid van  de “National Guild of Hypnotists” (USA)  waarvan hij de deontologische regels onderschrijft en volgt.

Hij kreeg daarenboven de vorming van “Mind Control” (de mentale controle van hemzelf, wel te verstaan, niet van andere mensen, want dat is onmogelijk!) aan het Instituut Silva de Laredo (Texas, USA).

Hij stelt geen diagnoses, voert geen handelingen uit en schrijft geen geneesmiddelen voor.

Wie hem raadpleegt voor gezondheidsproblemen moet een bewijs voorleggen dat hij een arts heeft geraadpleegd.

André Piérard ontvangt alleen na telefonische afspraak (+41-(0)27-481 62 45) in het Frans, Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans en Esperanto.

Guérisseur probeert zicht uit te leggen

Mains1MagnetismeIedereen heeft magnetische gaven, in verschillende gradatie. Volgens de woordenboeken is magnetisme de overdracht, door handoplegging, van zijn eigen “stroom” of influx op een andere persoon. Diegene die magnetiseert moet zelf een grote energie opbouwen. Hij kan die uitputten. Hij gebruikt dus de energie die uitgaat van zijn hersenen. Maar zo werkt het niet bij André.

Bij hem gaat het anders. Hij behoort tot diegenen die zich “spirituele magnetiseurs” noemen. Zij hebben de gave om te werken als kanaal van de krachten die in het oneindige universum aanwezig zijn en om zo te werken krachtens een “hogere” opdracht. Hij is een bemiddelaar, een medium in de oorspronkelijke zin van het woord (het Latijnse woord “medius” betekent tussenpersoon). Hij ontvangt energie die hij opvangt in een zeer dichte materiële gestalte, als een krachtige geconcentreerde bundel of straal die de bovenkant van zijn hoofd treft (epiphyse of ?). Deze energie vermengt zich met een intens licht (hypophyse ?) en worden door handoplegging overgedragen (trillingen, warmte), in een geest van welwillendheid en naastenliefde. Hij wordt alleen beperkt door zijn weerstand aan fysieke vermoeidheid.

Al deze verschijnselen lijken onsamenhangend omdat ze ontsnappen aan het doorsnee menselijk begrip. Men merkt er soms de gevolgen van, maar begrijp hun oorsprong niet.

Het “spirituele magnetisme" vereist concentratie, meditatie en spiritualiteit. De magnetiseur draagt de energie over die hij ontvangt. Met respect voor de geloofsopvattingen van elk individu draagt de magnetiseur de energie over die hij ontvangt uit het onbegrensde universum, van God, van een goddelijk wezen of van het collectieve onbewuste zoals Jung dat heeft beschreven. Misschien gaat deze energie terug op de oorspronkelijke kracht van de “Big Bang” of mogen we met een verwijzing naar Einstein zeggen: “Zouden dit licht en deze energie, die in deze tijd en op deze wijze worden doorgegeven, de materie kunnen veranderen?”

Het is de mathematische omzetting van zijn beroemde formule: e = mc2 geeft m=e/c2. Anders gezegd, de energie is gelijk aan de materie vermenigvuldigd met de snelheid van het licht in het kwadraat. Als men de formule omzet is de materie gelijk aan de energie gedeeld door de snelheid van het licht in het kwadraat. Vraag niet hoe dit gebeurt: de eerbied voor deze grote fysicus en de bescheidenheid ten aanzien van zijn buitengewone inzichten behoeden ons voor al teveel uitleg. Alles wat we weten is dat we niets weten. Men kan niets met stelligheid beweren, want op dit niveau is niets meetbaar.Mains2Magnetisme

Persoonlijke opmerking: Ik heb veel maanden nodig gehad om deze werkelijkheid te aanvaarden. Hoe onder woorden brengen wat men ervaart als men weet dat er geen precieze woorden zijn om hierover te spreken en dat wij allen zeer rationeel gevormd zijn? Ik heb deze begaafdheid in mijn leven aanvaard als een buitengewone spirituele weg. Ik geef geen cursussen, ik vorm geen leerlingen, ik verkoop niets, ik wil geen bepaalde richting opleggen noch aan personen, hun lichaam, hun ziel, hun geest. Want mezelf begrijpen en kennen om anderen te helpen is mijn eerste en enige opdracht, die me volledig in beslag neemt.

“Ik geloofde in het ongelooflijke en het ongelooflijke bestaat!”

Deze zinsnede komt uit het boek dat mij het meest heeft geholpen om mijn “situatie” te begrijpen. De schrijver ervan ken ik niet persoonlijk en het was het eerste boek van een lange reeks boeken die ik gelezen heb. Toeval? Bestaat toeval? Het boek verscheen bij  de uitgeverij Presses de Valmy, het is geschreven door Yvan Dionis en heeft als titel: “Magnétisme spirituel, un guérissuer s’explique”. Met deze regels wil ik Dhr. Dionis bedanken voor zijn onschatbare hulp bij het verhelderen van deze werkelijkheid...

00 41 27 481 62 45  - contact@magnetisme-energies.ch -  027 481 62 45
André Piérard - Chemin des Voirambeys 15 Chalet “Les Cascades” 3974 Mollens (Zwitserland)

Energies, magnétisme, toucher thérapeutiqeue en français

Energy, Magnetism,Therapeutic Touch in English
Energie oder Magnetismus
ENERGYA-ILI-MAGNETISM
pl
hu
pt
it
sp

eo